Region H

 

RegionH

Center for It, Medico og Telefoni

Explainer video

med in-video tekst

Over 60 sekunder

Om Opgaven

RegionH Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) har fået flere animationsvideoer, målrettet regionens brugere af CIMT. 

 

Opgaven lød på, at Webly skulle producere animationsvideoer for deres målgruppe, bestående af alt fra sygeplejersker, til køkkenpersonale og til læger på regionens hospitaler og øvrige afdelinger. Formålet med videoerne er, at belyse områder som kan aflive myter og belyse hvordan CIMT’s proces fungerer.

 

Tak til projektgruppen fra CIMT for et godt samarbejde.

Voiceover

Videoerne til CIMT er alle uden speak, da størstedelen af målgruppen sidder ved computere uden lyd.

 

Hertil skal videoen anvendes generelt på infoskærme i regionen, hvor der ligeledes ikke er lyd.

 

Derfor er animationerne støttet af forklarende tekstbokse. 

Teamet bag
Nicolai

Nicolai

Nicolai stod for al kontakt til alle involverede parter og sørgede for, at processen forløb hurtigt og problemfrit fra start til slut.
Mads

Mads

Mads var den kreative sjæl bag selve videoen og stod for storyboard, animationer og tilpasninger efter kundens ønsker.
Ekstra Arbejde

Samarbejdet med RegionH CIMT er et løbende samarbejde, hvor der løbende produceres animationsvideoer.

 

Indtil nu er der udarbejdet to færdige animationsvideoer med henholdsvis Sikkerhed og Komplekse Sager som temaer. Se begge videoer herunder.

Sikkerhed

 

Komplekse sager