Værdien af Video for Brands

Værdien af Video for Brands

Værdien af Video for Brands

Hvad er værdien af video? Vi er allesammen enige om, at video har en værdi for brands, men hvordan måles den?

Webly har set nærmere på et studie lavet af Nielsen og Facebook, og artiklen er det oversatte resultat.

 

Hvilken værdi har video i sig selv?

I takt med at forbruget af digital video stiger, så bliver brands mere og mere opmærksomme på videoformatet, hvilket leder til øget opmærksomhed omkring brugen af video i forbindelse med online annoncer. Tidligere studier viser, at det at tilføje video til display kampagner øger den overordnede performance, så nu vil markedsføringsprofessionelle gerne vide, hvordan video tilfører værdi i sig selv.

For at besvare det spørgsmål gik Facebooks Marketing Science team sammen med analyseinstituttet Nielsen om at analysere data omkring, hvordan videoannoncer influerer opfattelsen af brands.

Her er, hvad de fandt ud af.

 

Hvorfor overhovedet måle?

Online kanaler som Facebook’s News Feed ændrer på, hvordan folk forbruger content, da det giver os muligheden for frit at vælge, hvilke dele af det altsammen (inklusiv annoncer), der fanger vores interesse. Hvis vi ikke kan lide, hvad vi ser, så scroll’er vi lystigt videre.

Men – selvom folk ikke standser helt for at se en video til ende, så har videoen alligevel en indflydelse på, hvordan de opfatter de brands, der optræder i videoen. Først og fremmest forbruger vi video meget forskelligt. Nogen ser at videoen er der, men standser ikke for at se den faktiske video. Andre ser en del af videoen og scroll’er derefter videre.

Så hvordan kvantificerer man den totale værdi af en online video-annonce, når reach og views ofte er meget forskellige?

 

Sådan målte analyseinstituttet Nielsen

For at finde ud af, hvordan video bidrager med værdi til brands, så analyserede Nielsen data fra 173 af deres BrandEffect studier, der inkluderede video-annoncer på Facebook. Hvert studie brugte et test-og-kontrol design til at måle videos indflydelse på 3 videokampagne metrics: ad recall, brand awareness og købsovervejelse.

Ved at se lidt nærmere på denne data kunne Nielsen dele video-seere ind i forskellige grupper alt efter, hvor meget af videoen, de så. Skalaen startede fra 0, da det statiske billede, der viser, at der er en video ikke talte for et videoview i sig selv, men snarere som en normal impression.

 

Hvad fandt studiet frem til?

Resultatet af undersøgelsen viser, at helt fra det øjeblik, hvor videoannoncen bliver set, har den positiv indflydelse på alle 3 metrics; recall, awareness og købsovervejelse. Det betyder også, at selv de, der ikke så selve videoen, men kun så stilbilledet af muligheden for at se en video også var influerede af annoncen.

Og som du nok også havde forventet, så stiger den positive indvirkning på hver af de 3 metrics proportionalt med, hvor stor en del af den samlede video, folk så.
Efter Nielsens undersøgelse tog Facebook’s Marketing Science team et nærmere blik på Nielsens positive data omkring stigninger over hele linjen og sammenholdt den med antallet af folk, der så video i varierende længder for at kunne estimere kampagneværdien ved forskellige afspilningslængder.

Denne data viste at folk, der så under 3 sekunder af videoannoncerne stod for helt op til 47% af den samlede estimerede kampagneværdi. Og folk, der så mindre end 10 sekunder stod for op til 74%, alt efter hvilken metric, man kigger på.

Det betyder helt enkelt, at selvom den positive effekt blev større jo længere folk så af den samlede video, så behøvede folk ikke at se en hel video for at blive påvirket af videoannoncen. Selv videoer under 10 sekunder kan effektivt opbygge brand awareness og influere seerens parathed til at foretage et køb.

 

Hvad betyder det for din markedsføring?

Eftersom folk forbruger video forskelligt, så giver det sig selv, at antal views ikke i sig selv fortæller os nok om, hvilken værdi video bidrager med i forbindelse med online markedsføring. Der er simpelthen for mange afledte effekter af video på trods af, at folk ikke ser videoen til ende. Hvad der tæller som et view er forskelligt fra platform til platform, og denne metric er som sagt for simpel til at kunne fortælle, om en video er ‘det værd’ eller ej.

Derfor er opfordringen at eksperimentere med video af forskellige længder; også gerne kortere videoer med tanke på, at selv delvise views bidrager positivt til opfattelsen af dit brand. Dog også med det in mente, at den positive effekt stiger, jo længere folk ser af videoen.

Og, som altid, skal du optimere dine kampagner efter det specifikke mål, du har for din kampagne; salg, kendskab, tilmeldinger eller hvad det måtte være. Men fremadrettet er det vigtigt også at have med i sine overvejelser omkring videokampagners samlede værdi, at vurderingen af, om video kan betale sig eller ej bør gå længere end bare til video views. Der er effekter allerede før et view tælles med i dine Analytics, og views i sig selv er heller ikke et dækkende nok udtryk for den samlede værdi, video bidrager med.

Hver eneste lille del af et video view – fra det første øjekast på vinduet med play-knappen til at have set hele videoen til ende og alt derimellem – tilfører værdi til dit brand.

Jeg håber, at denne forståelse er med til at nuancere dit blik på videos værdi i forbindelse med online markedsføring. Og at ovenstående kan informere os i Webly omkring, hvordan vi skal strukturere indholdet i videoerne, og hvordan vi skal måle på vores kunders succes med vores videoer.

 

 

Tags:
Rued
rued@webly.dk
No Comments

Post A Comment